Pilihan bahasa

Doa Qunut : Arti, Hukum, Bacaan, dan Terjemahan

doa qunut

doa qunut

Assallamualaikum sahabat pelajaranputih, Bagi setiap umat muslim di dunia tentunya doa qunut adalah salah satu doa sholat subuh yang sudah tidak asing lagi di telinga.  Menurut beberapa imam doa qunut adalah sebuah sunnah mu’akad atau sunnah yang dikuatkan, dan menurut beberapa imam lainnya doa ini tidak perlu dilakukan. Namun semua itu tergantung dari kepercayaan dan kemantapan anda masing-masing. . Menurut para ahli ulama yang mengatakan bahwa doa ini sangat besar sekali manfaatnya jika anda lakukan secara rutin sehingga anda bisa mulai membiasakannya. Mengajarkan pada anak – anak anda mengenai doa ini juga akan menambah berkah sendiri.

Arti Doa Qunut

Kata qunut sendiri diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti merendahkan diri dan tunduk kepada Allah SWT. Di dalam bacaan doa qunut sendiri terdapat berbagai doa seperti permohonan kepada Allah SWT, memohon petunjuk kepada Allah, memohon perlindungan akan kesehatan dan keselamatan, dan lain sebagainya. Hal ini berhubungan erat dengan sholat itu sendiri. Sholat sendiri memiliki makna doa yang berisi permohonan dan pujian kepada kebesaran Allah SWT.

Selain itu qunut juga bisa diartikan sebagai ibadah sholat yang diartikan dari ayat ini, “Hai Maryam, lakukanlah qunut, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” (QS Ali Imran : 43). Lalu qunut juga dapat diartikan sebagai diam dan tenang, hal ini merujuk pada ayat “Berdirilah menghadap Allah dengan tenang” (QS Al Baqara : 238). Dan yang terakhir qunut dapat diartikan sebagai berdiri lama ketika sholat. Hal ini dirujuk dari sebuah hadist Rasulullah.

Sembahyang dan berdoa adalah kewajiban dari setiap umat muslim kepada Allah. Dan yang lebih penting lagi adalah mengerti akan makna dari setiap doa yang diucapkan selama sholat. Salah satu doa yang kerap dibacakan saat sholat adalah doa qunut. Doa yang sering dianggap sebagai sunnah oleh beberapa ulama. Biarpun begitu keberadaan doa ini tetaplah penting dan memiliki makna yang dalam bagi setiap umat muslim.

Hukum Doa Qunut

Berikut ini adalah hukum berdoa qunut pada sholat subuh menurut pandangan dari 4 madzhab:

Ulama Malikiyyah

Menurut para ulama dari madzhab malikiyyah,  doa qunut hanya dibacakan pada saat sholat subuh saja. Doa ini tidak diwajibkan untuk dibaca pada saat sholat witir ataupun sholat lainnya, hanya pada sholat subuh saja.

Ulama Syafi’iyyah

Para ulama dari madzhab Syafi’iyyah berpendapat bahwa qunut hanya dibacakan pada sholat subuh saja. Mereka juga berpendapat bahwa tidak ada qunut di dalam sholat witir kecuali di saat separuh akhir dari bulan Ramadhan. Doa qunut juga bisa dibacakan pada sholat lima waktu ketika kaum muslim menghadapi musibah atau biasa disebut sebagai doa qunut nazilah.

Ulama Hanafiyyah

Menurut para ulama hanafiyyah qunut disyariatkan dalam sholat witir. Selain itu doa qunut tidak disyariatkan untuk sholat lima waktu kecuali sholat subuh. Doa qunut nazilah menurut para ulama ini juga dibacakan pada saat sholat subuh saja oleh imam dan diaminkan oleh jamaah. Namun tidak perlu membacakan qunut ketika sholat sendirian.

Ulama Hambali

Menurut para ulama Hambali, qunut disyariatkan dalam sholat witir. qunut tidak disyariatkan untuk sholat lainnya keculai jika sedang terjadi musibah, selain musibah sakit atau penyakit. Pada saat seperti ini imam akan membacakan doa qunut pada saat sholat lima waktu selain pada sholat Jum’at.

Jenis Doa Qunut

Di dalam agama islam, doa qunut dibagi menjadi tiga jenis. saya akan membahas ketiga jenis tersebut :

Baca Juga  Doa Untuk Orang Sakit Saat Menjenguk dan Doa Ketika Sakit

Doa Qunut Shubuh

Qunut shubuh merupakan qunut yang paling sering dikerjakan aleh umat islam, qunut ini dapat dilakukan pada saat anda melaksanakan sholat shubuh, sebelum melakukan sujud di rakaat terakhir.

Bacaan Doa Qunut Latin dan Terjemahannya

doa qunut

Allahummahdini fiiman hadaiit

 • ” Ya Allah tunjukkan aku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan. “

Wa ‘afinnii fiiman ‘afait

 • ” Berikan kesihatan kepadaku sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesihatan. “

Watawallanii fiiman tawallaiit

 • ” Dan peliharalah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau peliharakan. “

Wabaariklii fiima a’thoaiit

 • ” Berilah keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau kurniakan. “

Wakinii (birrohmatika) syarromaa qodhoiit

 • ” Dan selamatkan aku dari bahaya yang telah Engkau tentukan. “

Fainna kataqdhii walayuqdhoo ‘alaik

 • ” Maka sesungguhnya, Engkaulah yang menghukum dan bukannya yang kena hukum. “

Wainnahu layadilluman walaiit

 • ” Dan sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau pimpin. “

Wala yaidzuman ‘adaiit

 • ” Dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. “

Tabaarokta robbana wata ‘alaiik

 • ” Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi “

Falakalhamdu ‘alama qodhoiit

 • ” Maka bagi Engkaulah segala pujian di atas apa yang Engkau hukumkan. “

Wa astaghfiruka wa atuubu ilaiik

 • ” Aku memohon ampun dari-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu. “

Download Doa Qunut Subuh MP3

Doa Qunut Syaikh Hani Ar Rifai : Download

Doa Qunut Syaikh Mishary Rashid : Download

Doa Qunut Nazilah

Qunut Nazilah biasanya dilakukan apabila terjadi kekeringan, peperangan, ataupun bencana-bencana lainnya selain wabah penyakit.  Qunut nazilah dapat anda kerjakan di saat melaksanakan semua shalat fardhu dengan bacaan yang berbeda dan lebih panjang dari qunut shubuh, gambar dibaawah ini adalah doa yang dibacakan saat melaksanakan qunut nazilah :

Bacaan Doa Qunut Nazilah Latin

Video Bacaan Qunut Nazilah / Subuh oleh Muzammil hasballah

Download Doa Qunut Nazilah MP3

Qunut Nazilah Syaih Mishary Rashid : Download

Qunut Nazilah Muzammil Hasballah : Download

Doa Qunut Witir

Qunut  Witir dilaksanakan pada 15 malam terakhir didalam bulan  suci ramadhan, saat kita melaksanakan witir anda dapat melakukan qunut di rakaat terakhir witir

Download Doa Qunut Witir MP3

Qunut Witir : Download

Keutamaan Membaca Qunut

Ada banyak sekali keutamaan dalam membaca qunut, yaitu:

 • Agar anda dapat terhindar dan dilindungi berbagai macam jenis bencana yang terjadi.
 • Meminta Hujan saat terjadi kekeringan (walaupun disunnahkan melaksanakan sholat istisqo juga) melakukan keduanya terasa jauh lebih baik.
 • Agar dilindungi Allah dari musuh yang ingin menghancurkan kita.

Qunut memanglah doa yang dianggap sunah namun ada baiknya untuk menghafal dan membacakan doa ini setiap kali anda melakukan sholat subuh. Hal ini akan berdampak baik pada psikologi anda dan membuat anda bisa lebih mensyukuri segala rezeki yang telah dilimpahkan Allah kepada anda.

Jadi, jika saat sholat subuh anda terlupa berdoa qunut maka perkara sah atau tidaknya sholat anda sudah semakin jelas. Sholat anda akan tetap sah dikarenakan doa ini sendiri memiliki sifat sunah muakkad atau ab’ad atau sunah yang dikuatkan. Doa ini sifatnya lebih memantapkan hati anda dalam memohon dan berserah kepada kekuasaan Allah SWT.

Demikianlah informasi mengenai doa qunut subuh beserta dengan arti, hukum dan juga terjemahannya. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi keimanan anda. Masih ada banyak doa sunah lain yang bisa anda pelajari sehingga dalam menunaikan ibadah akan lebih lengkap. Anda juga bisa menambahkan dengan doa lain karena beberapa rekomendasi dari ulama akan lebih bermanfaat banyak sekali jika ditambah dengan doa lain. Seperti yang sudah dijelaskan di awal apabila anda mulai melakukan doa tersebut secara rutin akan sangat bermanfaat besar bagi keluarga dan rejekinya.