Pilihan bahasa

Doa Selamat, Selamatan, dan Doa Keselamatan Dunia Akhirat

doa selamat

doa selamat

Sahabat pelajaranputih doa selamat adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh umat muslim kepada Allah SWT guna memohon keselamatan di dunia maupun di akhirat. Doa ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada semua umat muslim. Doa selamat ini adalah doa yang akan mengantarkan anda kepada keselamatan di akhirat kelak. Karena saat mati dan di akhirat nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan anda kecuali amal baik anda selama di dunia ini. Maka dari itu manfaatkanlah kehidupan ini sebaik mungkin dengan rajin beribadah dan berperilaku baik.

Bacaan Doa Selamat / Doa Selamatan

Doa selamat sendiri berbunyi seperti ini, ” Allahumma innaanas ‘aluka salamatan fiddiin wa’aafiyatan filjasad wa jizadatan fil’ilmi wa barakatan firrizqi wa taubatan kablalmaut wa rahmatan indalmaut wa magfiratan ba’dalmaut. Allahumma hawwin ‘alaina fii sakaratilmaut wannajaa taminannari wal’afwa ‘indalhisaab. Rabbana laa tujighkuluubanaa ba’daizd hadaitanaa wa hablanaa minladunkarahmatan innaka antalwahhab.”.

Arti dari doa selamat di atas dalam bahasa Indonesia adalah “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ke¬pada-Mu akan keselamatan dalam agama, ke-sehatan dalam tubuh, bertambah dalam ilmu, ke¬berkahan dalam rezeki, taubat sebelum mati, rah¬mat ketika mati dan ampunan sesudah mati. Wa¬hai Allah, ringankanlah kami ketika sakaratul maut, selamat dari neraka, dan mendapat kemaaf¬an ketika perhitungan amal. Wahai Allah, jangan¬lah Engkau selewengkan hati kami setelah Engkau menunjukkan kami, berilah kami-rahmat dari sisi¬Mu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

Baca Juga  Doa Mandi Wajib dan Doa Bersetubuh dalam Agama Islam

 Doa Keselamatan Dunia Akhiratdoa selamat

Selain doa di atas masih ada doa memohon keselamatan dunia akhirat seperti yang tertulis di bawah ini. Doa ini juga dikenal masyarakat luas sebagai doa sapu jagad. Bunyi dari doa ini adalah “Raabbanaa aatina fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa ‘adzaaban-naar”. Doa yang sudah sangat populer ini memiliki makna sebagai berikut, “Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

Demikianlah informasi mengenai bacaan doa selamat. Semoga informasi di atas bermanfaat bagi keimanan anda.